Szepesszombat (Spišská Sobota)
   Szöveg    Térkép    Google Térkép


    Első írásbeli említése 1256-ból van, a XIII. században címeres vásárváros volt. A német telepesek jóvoltából az egyik legjelentősebb szepeségi várossá vált. 1412-1772 között lengyel zálogban volt.
    1567-ben vásári jogot kapott, céhek voltak itt, a város a kereskedelem és kulturális élet központja volt. Legjelentősebb céhek a XVII. és XVIII. században a csizmadia-, szabó-, szűcs- és gombkészítő céhek voltak. 1921-ben a szepességi vásorok közül csak itt volt könyvesbolt.
    1876-ban a város szolgabírói körzet, járásbíróság és adóhivatal székhelye lett. Történelméről gazdag emlékei tanúskodnak. 1950-től védett város.
    Megmaradtak a gótikus, reneszánsz és barokk stílusú polgári házak. A főtéren található az eredetileg későromán stílusú Szent György templom 1273-ból, amelyet 1464-ben gótikus stílusban építettek át. A főoltára 1516-nól későgótikus, lőcsei Pál mester műhelyéből van. A templom északi oldalán található Szent Anna kápolna a XVI. századból valamint a reneszánsz harangláb 1598-ból. Az evangélikus templomot 1777-ben építették.

MEGJEGYZÉS: A település közigazgatásilag Poprád város része.


PANORÁMAFELVÉTELEK:
    Spišská Sobota - Sobotské námestie s kostolom sv. Juraja a renesančnou zvonicou
   

TÉRKÉPEK:
                         

FÉNYKÉPALBUMOK:
                                       


Szepesség | Gömör | Liptó | Felső-Garam-régió | Szlovák paradicsom | Magas-Tátra | Alacsony-Tátra | Bélai-Tátra
Pienin-hegység | Szepesi vár | Szent Jakab-templom | Lublóvár | Krasznahorka | AquaCity | Besenyőfalu | Tatralandia | Ménhárd | Felsőzúgó